Nagrada za razvoj civilnog društva – identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi ove se godine dodjeljuje projektima i inicijativama koje promiču europske vrijednosti, kulturnu baštinu i europski identitet. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je pokrenuo Nagradu za razvoj civilnog društva kako bi nagradio i potaknuo konkretne inicijative i postignuća organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca kojima se daje znatan doprinos promicanju zajedničkih vrijednosti na kojima počiva europska kohezija i integracija. Fokus Nagrade 2017. godine bio je na kvalitetnom zapošljavanju i poduzetništvu.
Odbor, koji na razini EU-a zastupa organizirano civilno društvo, nagradu je raspisao u lipnju 2018. Ona iznosi 50,000 EUR i dijelit će se između najviše petero dobitnika. Njome će se nagraditi inovativne inicijative kojima se znatno doprinijelo napretku na sljedećim područjima:
• podizanje svijesti o višeslojnosti i bogatstvu europskih identiteta
• iskorištavanje punog potencijala kulturnog bogatstva Europe
• olakšavanje pristupa europskoj kulturnoj baštini i
• promicanje europskih vrijednosti kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, sloboda, demokracija, jednakost i vladavina prava.
Za Nagradu EGSO-a za razvoj civilnog društva mogu se prijaviti organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci.

Cjelokupan popis uvjeta i e-obrazac za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Europskog gospodarskog i socijalnog odbora – Nagrada EGSO-a za razvoj civilnog društva 2018.
Svečanost dodjele nagrada održat će se u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Više na linku.