Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA) potpisalo je Memorandum o razumijevanju „Follow the Money”, a čiji cilj je minimizirati plasman oglašavanja na web stranicama i mobilnim aplikacijama koje krše autorska prava, sudjeluju u širenju lažnih vijesti ili prodaji krivotvorene robe.

Dunja Ivana Ballon, izvršna direktorica HURA-e izjavila je: „Nama kao strukovnom udruženju izrazito je važno biti dio ključnih međunarodnih inicijativa kojima se promoviraju dobre i odgovorne prakse među agencijama i oglašivačima. Poštivanje autorskog prava od iznimnog je značaja za sve agencije koje se bave tržišnim komunikacijama. Smatramo da poticanje odgovornih praksi oglašavanja pomaže u podizanju stupnja povjerenja korisnika te jača imidž brendova kao društveno odgovornih.“

Potpisnici Memoranduma će se zalagati, na temelju vlastite politike i kriterija za procjenu, za redukciju oglašavanja na web stranicama ili mobilnim aplikacijama koje nemaju značajnu legitimnu upotrebu i za koje oglašivači imaju razumno dostupne dokaze da te web stranice i aplikacije krše autorska prava ili šire lažne vijesti, a koje na komercijalnoj razini koriste oglašavanje kao izvor prihoda.

Memorandum je potpisan u prisustvu potpredsjednika Europske komisije Andrusa Ansipa, a ujedno ga je podržalo Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (EACA) čiji je HURA aktivni član, zajedno s ostalim potpisnicima Memoranduma među kojima su Google, Svjetska Federacija Oglašavača (WFA), DoubleVerify, Trustworthy Accountability Group, Europska udruga za kockanje i klađenje, IAB Europe i drugi.

Više na linku.