„Sve u jedan glas!“ regionalni je susret, treći po redu festival samoorganiziranih aktivističkih zborova, s kojime započinje program Queer Zagreb Sezona 2018. u Teatru &TD 21.4.2018.

SVE U JEDAN GLAS! – FESTIVAL AKTIVISTIČKIH ZBOROVA
21. 4. 2018.
Teatar &TD – velika dvorana (Studentski centar Zagreb)
15:00 – 21:00 izvedbe zborova
21:00 – 00:00 Zbeletron (kafić &TD)

„Sve u jedan glas!“ regionalni je susret, treći po redu festival samoorganiziranih aktivističkih zborova čiji su prethodnici festivali „Svi u glas“ u Beogradu i „Vsi v en glas“ u Ljubljani, a s njime započinjemo program Queer Zagreb Sezona 2018. U Teatru &TD 21.4.2018. okupit će se osam sjajnih zborova iz bližeg i daljeg susjedstva – Praksa iz Pule, ZborXop i Domaći gosti iz Zagreba, Horkestar iz Beograda, 29. Novembar iz Beča, Zborke i Kombinat iz Ljubljane i vaše vjerne domaćice iz Le Zbora, a after je rezerviran za Zbeletronke. Zborovi su raznoliki – veliki i mali, ženski i mješoviti – ali sve ih spaja ljubav prema pjevanju i žar otpora prema tragikomediji u kojoj živimo.

Zašto baš SVE u jedan glas? Razlog je dvojak. Kao prvo, ako nešto vrijedi učiniti, vrijedi to učiniti subverzivno! Hrvatski jezik jednostavno nije na strani žena te ih pretvara u umanjenice ili isključuje, između ostalog tako da se za miješane skupine uvijek se koristi zamjenica u muškom rodu (svi), čak i ako je skupina većinski ženska. Odlučile smo, barem na jedan dan, da ćemo biti SVE, bez obzira na to što imamo i mješovitih zborova. No, onaj drugi dio razloga, manje se igra gramatikom, a više se usprotivljuje tretmanu žena u društvu. Kao aktivistkinje, u vrijeme kada se prodaju priče da je strašnija tzv. rodna ideologija od nasilja nad ženama, kada se o ratifikaciji Istanbulske konvencije razglaba, a o silovanjima i ubojstvima žena šuti, kada se te iste žene upućuje da svoje nasilnike ne prijavljuju te da im još po mogućnosti rode i dijete jer ipak se radi na demografskoj obnovi, odlučile smo naslovom poručiti da žene nisu i nikada neće biti drugotne – gramatički, društveno, politički ili na bilo koji drugi način. Poručujemo da nam je dosta! Muški dijelovi naših zborova pjevaju s nama u jedan glas jer je rodna ravnopravnost pitanje općeg dobra cijelog društva.
Le Zbor

Više na linku.