MARE MODUL-keramička staništa za podmorje
Potapanje radova

Grupa umjetnika okupljena u projekt MARE MODUL izradila je staništa, umjetničke objekte od keramike većih dimenzija koji su ovog ljeta predstavljeni na putujućoj izložbi u Zagrebu.
U subotu, 17. studenog radovi će se trajno položiti u podmorje ispred Kluba podvodnih aktivnosti Adria u Kraljevici, na dubinu od 15 do 20 m gdje će činiti male grebene i biti podloga na koju i u koju će se naseliti različiti organizmi.

Više.